Tag: Zorg

Veiligheid & Controle

Veiligheid & Controle (gastblog)

De oplossingen die vaak ter spraken komen zijn extra controles, meer checklists of het verbeteren van de veiligheidscultuur. Alles in het kader van vermijden, verminderen, overdragen of accepteren van risico’s. Hoe gaat dat nu in de praktijk? Lees verder →

Professionele ruimte

Onlangs kwam op het nieuws de discussie voorbij over kostenbeheersing in de gezondheidszorg (bij huisartsen). Kostenbeheersing binnen de gezondheidszorg is voor ons allen een belangrijk onderwerp aangezien we willen dat zorg betaalbaar blijft, maar hoe gaat dat momenteel? Laten we beginnen met de 3 belangen, namelijk de zorgverzekeraar, de huisarts (zorgverlener) en de patiënt (de zorgvrager). De doelstelling van de… Lees verder →