Start

Intrinsieke motivatie

Control & Motivate is opgericht vanuit de overtuiging dat voldoende professionele ruimte nodig is om de belangrijkste brandstof van medewerkers te behouden. Deze ruimte zorgt ervoor dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd blijven. Intrinsieke motivatie is niet alleen de succesfactor voor welzijn, maar ook voor prestaties. Oftewel het zorgt voor een win-win situatie (mutual gains). In tijden van krapte op de arbeidsmarkt wil je graag optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare medewerkers. Investering in intrinsieke motivatie loont, zowel sociaal als financieel. Elke euro geïnvesteerd levert 12 euro op. Bovendien beperk je de uitstroom en verhoog je instroom door het zijn van een aantrekkelijke werkgever.

Een nieuw fundament

We zijn dan ook in een nieuw tijdperk aanbeland. Het tijdperk na de lockdown heeft grote invloed op hoe we werken. Daarom is tijd voor een nieuwe fundering, een nieuw fundament waarop we samenwerken. Samen bouwen we aan een duurzame organisatie. Een organisatie die investeert in intrinsieke motivatie, met de kennis dat het de basis vormt voor welzijn maar dus ook voor resultaten. Het scientific management heeft zijn langste tijd gehad, toch zijn de onderliggende aannames niet veranderd en dat zien we terug in veel organisaties en de (bureaucratische) systemen die ervoor opgetuigd worden. Volgens Taylor hadden mensen geen intrinsieke motivatie en was wantrouwen een diep gewortelde overtuiging. Het is daarom tijd voor nieuwe idee technologie.

Professionele ruimte

Professionele ruimte kan zorgen voor een goede balans tussen de kaders van de organisatie en de autonomie van de medewerker. Het zorgt naast gemotiveerde medewerkers ook voor betere uitkomsten (het bevordert de (financiële gezondheid van mensen & organisaties). De professional is namelijk niet tegen kaders, het geeft soms ook houvast. Motivatie & Control kunnen elkaar juist versterken.

Diensten?

Control & Motivate is gespecialiseerd in motivatie & control. Dit brengen we onder in de term: professionele ruimte. Dit doen we onder andere in de vorm van trainingen en begeleidingstrajecten van 3 tot 6 maanden. Wil je meer weten & een vrijblijvende afspraak inplannen, neem dan contact op met Control & Motivate!