Start

Ja, ik wil meer professionele ruimte!

Control & Motivate is opgericht vanuit de overtuiging dat voldoende professionele ruimte nodig is om de belangrijkste brandstof van medewerkers te behouden. Deze ruimte zorgt ervoor dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd blijven. Een verlies van motivatie is niet direct zichtbaar en gaat geleidelijk. Hier oog voor hebben is erg belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van mensen binnen iedere organisatie.

De balans

Professionele ruimte kan zorgen voor een goede balans tussen de kaders van de organisatie en de autonomie van de medewerker. Het zorgt naast gemotiveerde medewerkers namelijk ook voor betere uitkomsten.

Een nieuwe tijd

De huidige kenniseconomie vraagt om een andere kijk op het ‘aansturen’ van medewerkers. Laten we samen afstappen van het Taylorisme. Het mensbeeld waar wij al onze systemen op hebben gebaseerd blijkt niet te kloppen! Tijd voor een nieuwe fundering. Samen bouwen we aan een duurzame organisatie. Stop met de onnodige bureaucratie en vertrouw op de professionaliteit van de mensen in de organisatie.

Het model van professionele ruimte is geïnspireerd door onder andere Simon Sinek & Wouter Hart 

Wil jij vertrouwen op professionaliteit?

Neem dan contact op met Control & Motivate!

%d bloggers liken dit: