Start

Ja, ik wil meer professionele ruimte!

Control & Motivate is opgericht vanuit de overtuiging dat voldoende professionele ruimte nodig is om de belangrijkste brandstof van medewerkers te behouden. Deze ruimte zorgt ervoor dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd blijven. Intrinsieke motivatie is niet alleen de succesfactor voor welzijn, maar ook voor prestaties.

De balans

Professionele ruimte kan zorgen voor een goede balans tussen de kaders van de organisatie en de autonomie van de medewerker. Het zorgt naast gemotiveerde medewerkers ook voor betere uitkomsten (financieel en in het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid).

Een nieuwe tijd

De huidige kenniseconomie vraagt om een andere kijk op het ‘aansturen’ van medewerkers. Laten we samen afstappen van het Taylorisme. Het mensbeeld waar wij veel van onze systemen op hebben gebaseerd blijkt niet te kloppen! De fabrieksmindset op mens, werk & inkomen is niet wetenschappelijk en slechts gebouwd op oude idee technologie.

Tijd voor een nieuwe fundering. Samen bouwen we aan een duurzame organisatie. Stop met de onnodige bureaucratie en vertrouw op de professionaliteit van de mensen in de organisatie.

Het model van professionele ruimte is geïnspireerd door onder andere Simon Sinek & Wouter Hart 

Wil jij vertrouwen op professionaliteit?

Neem dan contact op met Control & Motivate!