Start

Intrinsieke motivatie is de sleutel

 

Control & Motivate is opgericht vanuit de overtuiging dat voldoende professionele ruimte nodig is om de belangrijkste brandstof van medewerkers te behouden. Deze ruimte zorgt ervoor dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd blijven. Intrinsieke motivatie is niet alleen de succesfactor voor welzijn, maar ook voor prestaties. Laten we die kracht benutten.

 

 

Investeren in intrinsieke motivatie loont

 

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt wil je graag optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare medewerkers. Investeren in intrinsieke motivatie loont, zowel sociaal als financieel. Elke euro geïnvesteerd levert 12 euro op. Bovendien beperk je de uitstroom en verhoog je instroom door het zijn van een aantrekkelijke werkgever.

 

 

Professionele ruimte

 

Professionele ruimte kan zorgen voor een goede balans tussen de kaders van de organisatie en de autonomie van de medewerker. Het zorgt naast gemotiveerde medewerkers ook voor betere uitkomsten (het bevordert de (financiële gezondheid van mensen & organisaties). De professional is namelijk niet tegen kaders, het geeft soms ook houvast.

Motivatie & Control kunnen elkaar juist versterken.

 

 

Diensten?

 

Control & Motivate is gespecialiseerd in motivatie & control. Dit brengen we onder in de term: professionele ruimte. Dit doen we onder andere in de vorm van trainingen en begeleidingstrajecten van 3 tot 6 maanden.

Wil je meer weten & een vrijblijvende afspraak inplannen, neem dan contact op met Control & Motivate!