Rutger Bregman – over intrinsieke motivatie

Crowding out effect

Rutger Bregman legt in dit interview mooi uit hoe intrinsieke motivatie kan verdwijnen als er te veel nadrukt op extrinsieke motivatoren wordt gelegd. Intrinsieke motivatie is simpelweg iets doen omdat je het wilt, dat is werkelijk een motivatie. De meest pure vorm van intrinsieke motivatie is een autotelische activiteit. Dat is een activiteit waarin je volledig opgaat in het moment en waarbij het doen van de activiteit de beloning is, ongeacht het resultaat.

Een extrinsieke motivator creëert geen motivatie, maar beweging (movement). We kunnen daarom nauwelijks meer spreken van een motivator of van motivatie. Deze twee begrippen worden namelijk vaak met elkaar verward. In het onderstaande interview legt hij met een eenvoudig voorbeeld uit welk effect dit onderscheid kan hebben & hoe dit averechts kan werken.

Het negatieve versus het positieve -mensbeeld

Een belangrijk onderscheid dat gemaakt wordt door Rutger Bregman is de manier waarop wij kijken naar mensen, oftewel, ons mensbeeld. In de accounting literatuur heeft het negatieve mensbeeld veel aandacht gekregen. De meest bekende theorie is de agentschap theorie Deze theorie zegt dat er een agent en een principaal is. De principaal is de eigenaar en de agent is degene die in de organisatie werkt. Wanneer deze twee rollen bij dezelfde persoon liggen dan is er geen probleem. Als deze rol door 2 verschillende personen worden ingevuld dan zal er een contract nodig zijn. Dit contract beschermd de belangen van de 2. De principaal denkt in deze theorie namelijk dat de agent zo lui mogelijk is, risico avers is en vooral zijn eigen belang nastreeft. Oftewel, er is wantrouwen alom. Deze contractvorm bestaat op verschillende niveaus. Tussen aandeelhouder & de CEO, tussen het kinderdagverblijf & ouders en tussen de overheid & de burger.

En wat nu als blijkt dat er een intrinsieke motivatie is om het goede te doen voor de organisatie of de samenleving?

Rutger Bregman over intrinsieke motivatie & extrinsieke beweegreden.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=pEX2v7u6qvU&w=560&h=315]