Interim

Doordat we zo graag in control willen zijn, zijn we out of control. We bedenken van allerlei regeltjes, procedures en protocollen en verschuiven de verantwoordelijkheid naar deze systeemwereld. Deze systeemwereld sluit soms niet aan op de werkelijkheid Er ontstaat dan een spanningsveld tussen wat de professional graag wil doen en wat volgens de regels mag, wanneer controle toeneemt zal flexibiliteit afnemen.

Het is juist deze professionele flexibiliteit die zo belangrijk is. Er zijn immers vraagstukken die nog nooit zijn voorgekomen. Daarom is het noodzakelijk dat medewerkers proactief zijn en dus kunnen anticiperen op veranderingen die plaatsvinden. Hierdoor wordt het vakmanschap aangesproken en kan de professional zijn of haar handtekening kwijt in het werk. Hierin zit een belangrijk element voor de mate van voldoening die iemand uit zijn of haar werk haalt. Dit wordt o.a. bevestigd door de zelfdeterminatie theorie.

Met als grote voordelen:

  • ziekteverzuim daalt
  • creativiteit en probleemoplossend vermogen neemt toe.
  • autonomie wordt verhoogd.
  • lerend vermogen neemt toe

Verkeerslicht versus rotonde denken

Een mooi voorbeeld is daarin gegeven door Wouter Hart over verkeerslichten en rotondes. Beide zijn controle systemen alleen het ene systeem vraagt andere vaardigheden dan het andere. We zijn in een tijd aangekomen dat er steeds meer vraagstukken zijn waarbij het verkeerslichtdenken niet meer past.

We willen dat mensen zelf nadenken en zelforganiserend zijn. Dit vraagt om proactieve- in tegenstelling tot reactieve mensen. Daarnaast vraagt het om mensen die hiervoor de ruimte krijgen, maar ook durven te nemen. Dat vraagt om mensen die fouten durven maken, zich veilig voelen om er vervolgens collectief en of individueel van te leren.