Interim

Doordat we zo graag in control willen zijn, zijn we out of control. We bedenken van allerlei regeltjes, procedures en protocollen en verschuiven de verantwoordelijkheid naar deze systeemwereld. Deze systeemwereld sluit soms niet aan op de werkelijkheid Er ontstaat dan een spanningsveld tussen wat de professional graag wil doen en wat volgens de regels mag, wanneer controle toeneemt zal flexibiliteit afnemen.

Het is juist deze professionele flexibiliteit die zo belangrijk is. Er zijn immers vraagstukken die nog nooit zijn voorgekomen. Daarom is het noodzakelijk dat medewerkers proactief zijn en dus kunnen anticiperen op veranderingen die plaatsvinden. Hierdoor wordt het vakmanschap aangesproken en kan de professional zijn of haar handtekening kwijt in het werk. Hierin zit een belangrijk element voor de mate van voldoening die iemand uit zijn of haar werk haalt.

Dit wordt o.a. bevestigd door de zelfdeterminatie theorie.

Met als grote voordelen:

  • ziekteverzuim daalt, welzijn neemt toe.
  • creativiteit en probleemoplossend vermogen neemt toe.
  • autonomie wordt verhoogd.
  • lerend vermogen neemt toe.

Op zoek naar tijdelijke versterking?

Control & Motivate helpt organisaties met motivatie, hr en control vraagstukken. We werken altijd remote en kunnen jullie helpen met bedrijfskundige en hr gerelateerde vraagstukken. We werken graag samen voor 3 tot 6 maanden voor een fixed fee. Zo weten jullie waar jullie mee af zijn en gebruiken we onze kennis van meerdere organisaties om jullie weer op weg te helpen.

Neem contact op met Control & Motivate via info@controlandmotivate.nl of bel naar 0624444981