Organisatieadvies & interim-management

Doordat we zo graag in control willen zijn, zijn we out of control. We bedenken van allerlei regeltjes, procedures en protocollen en verschuiven de verantwoordelijkheid naar deze systeemwereld. Deze systeemwereld sluit soms niet aan op de werkelijke vraag. Er ontstaat dan een spanningsveld tussen wat de professional werkelijk wil doen en tussen de regels. Kort gezegd: wanneer controle toeneemt zal flexibiliteit afnemen. Flexibiliteit vraagt om een bepaalde mate van creativiteit. Er zijn immers vraagstukken die nog nooit zijn voorgekomen. En daarom is het noodzakelijk dat medewerkers kunnen anticiperen op veranderingen die zowel binnen de organisatie als buiten de organisatie plaatsvinden. 

Probleemoplossend vermogen

Het probleem is echter dat in een tijd van veranderingen en onzekerheid, strakke, formele controle systemen gebruikt worden. Dat terwijl er juist ruimte moet zijn voor de professional om zijn of haar werk zo goed mogelijk uit te voeren en niet bezig moet zijn met toestemmingen en andere bureaucratische rompslomp. Dit heet professionele ruimte ook wel bekend als discretionair space. Dit is de ruimte waarin een professional zelfstandig keuzes kan maken.

Organiseren volgens principes

Ik organiseer daarom volgens organisatieprincipes. Deze richtlijnen zijn afkomstig uit mijn onderzoek gedurende mijn studie economie, accountancy & control. Ik heb onderzoek gedaan naar het effect van organiseren op de motivatie van de medewerkers. Een belangrijk element hieruit is de mate waarin we medewerkers lees mensen, vertrouwen.

Met als grote voordelen:

  • ziekteverzuim daalt
  • creativiteit en probleemoplossend vermogen neemt toe.
  • autonomie wordt verhoogd.
  • lerend vermogen neemt toe

Verkeerslicht versus rotonde denken

Een mooi voorbeeld is daarin gegeven door Wouter Hart over verkeerslichten en rotondes. Beide zijn controle systemen alleen het ene systeem vraagt andere vaardigheden dan het andere. We zijn in een tijd aangekomen dat er steeds meer vraagstukken zijn waarbij het verkeerslichtdenken niet meer past. We willen dat mensen zelf nadenken en zelforganiserend zijn. Dit vraagt om proactieve- in tegenstelling tot reactieve medewerkers. Daarnaast vraagt het om medewerkers die hiervoor de ruimte krijgen, maar ook durven te nemen. En daarmee vraagt het dus om medewerkers die fouten durven maken. Zich veilig voelen om dat te doen.

 

%d bloggers liken dit: