Medewerkers motiveren

Motivatie kent vele definities en uitgangspunten. Vaak wordt motivatie verward met beweging (movement). Motivatie is een begrip dat een intrinsieke basis kent, beweging kent een extrinsieke basis.

Extrinsieke beloningen kunnen zonder meer op korte termijn tot beweging leiden, maar op lange termijn zullen ze erg kostbaar en inefficiënt zijn. Intrinsieke motivatie daarentegen zorgt voor lange termijn motivatie, waarbij een autotelische activiteit de meest pure vorm van intrinsieke motivatie is.

De vraag is, hoe zorg je dan voor langere termijn motivatie? Dit zijn vaak pas zaken waar je achter komt als je even geen werk/baan hebt. In een organisatie speelt deze “zachte” kant vaak een minder belangrijkere rol om medewerkers te motiveren.

Waar haal jij je voldoening uit?

Herzberg, motivatoren of hygiëne factoren?

Herzberg (1968) herleidt deze principes naar een two-factor theorie. Binnen organisaties is er sprake van hygiëne factoren en van motivatoren.

Hygiëne factoren

Hygiëne factoren zijn de basisbenodigdheden die men nodig heeft om de functie uit te oefenen, deze motiveren niet. Dit zijn vaak de extrinsieke basisbehoefte zoals een minimum hoeveelheid salaris, om geen financiële zorgen te hebben. Een meer beeldend voorbeeld is een toilet, een schoon toilet is geen motivator, maar als deze niet schoon genoeg is dan is het wel een issue.

Zo werkt het ook met o.a. salaris. Zolang salaris een issue is en blijft, wordt er niet voldaan aan de hygiëne factor.

Motivatoren

Motivatoren zijn factoren zoals het gevoel van autonomie, waardering, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en voortgang. Het creëren van de juiste hygiëne factoren met de juiste motivatoren zorgt ervoor dat men intrinsieke gemotiveerd is om prestaties te leveren. Het voordeel is dat tegelijkertijd dit de resultaten van de organisatie ten goede komt.

Behoefte

Psychologische factoren spelen daarom vandaag de dag nog een grote rol. Maslow is de meest bekende psycholoog wanneer het gaat om het voorzien in behoeftes. Nu is de piramide een vereenvoudigde weergaven van de werkelijkheid, maar de kern van zijn theorie is: waar is behoefte aan?

Vervul de juiste behoefte en motivatie is het resultaat!

HRM

HRM vervult in dit proces een belangrijke rol. De selectie is van belang voor het selecteren van de juiste type mensen binnen de organisatie. Belangrijke aspecten zijn gelijksoortige normen en (kern)waarden, open houding t.o.v. veranderingen, kritische houding en samenwerkingsbereidheid alsmede de achterliggende motivatie waarom iemand zijn of haar steentje bij wil dragen aan de activiteiten van de organisatie.

Kortom, motivatie is meer dan beweging. Wanneer men kan voorzien in behoeftes zoals verantwoordelijkheid, ontwikkeling en autonomie zullen medewerkers beter presteren en gemotiveerder zijn!

Voor meer informatie over deze aanpak, neem dan contact op met Control & Motivate. Stuur een e-mail naar louis@controlandmotivate.nl