De meetmaatschappij

Hebben jullie het boek van Berend van der Kolk al gelezen? Dit boek heet De meetmaatschappij met als ondertitel, waarom we alles meten en wat dat met ons doet? Berend van de Kolk is opgenomen in de top 50 denkers met vernieuwende ideeën. Berend van der Kolk is gepromoveerd op hetzelfde onderwerp als waar ik Louis Goulmy op afgestudeerd ben, namelijk het effect van management control op motivatie. Ik heb het genoegen gehad om zijn verdediging bij de Rijks Universiteit Groningen mee te maken.

In het boek neemt Berend je mee naar de fundamenten van onze samenleving en de organisaties die erin acteren. De toegenomen drang naar meten noemt hij een meetexplosie en leidt tot de illusie van controle. Niet alles dat je kan tellen, telt. Hij wijst ons op de schadelijk effecten van meetsystemen die we ook in onze publieke sector steeds meer terug zien komen.

Waardoor we teveel sturen op indicatoren, dit noemt Berend indicatorisme en welk effect dat op ons gedrag heeft. Hij noemt daarin 5 verschillende soorten indicatorisme, van een overmatige focus op makkelijk haalbare indicatoren, het vermijden van moeilijke activiteiten, te veel gericht op de korte termijn, het negeren van wat niet wordt gemeten (Kerr, 1995) noemt dit “what gets measured gets done” en tot slot fraude of manipulatie van een indicator.

De psychologische bijwerkingen van meetsystemen wordt ook door Berend van der Kolk onder de loep genomen van het uitdrijven van intrinsieke motivatie tot het effect op ons zelfvertrouwen. Hij noemt daarin de tirannie van de verdienste van Micheal Sandel. Soms leidt al dat meten tot misplaatste arrogantie of onterechte zelftwijfel. Terwijl niet alles in het leven maakbaar en zeker niet meetbaar is. Zo kunnen successen of mislukkingen onterecht aan het individu toegeschreven worden.

Het boek is een aanrader. Neem gerust een kijkje op zijn website >> https://berendvanderkolk.com en bestel het boek bij de lokale boekhandel of online.