Model van professionele ruimte

In control zijn en motivatie hebben veel met elkaar te maken. Dit komt samen in het model van professionele ruimte. Hieronder een korte uitleg over het model van professionele ruimte. Het model maakt professionele ruimte zichtbaar. Ik schets het beeld en vraag je het uit te tekenen. Download hier het werkblad >> Werkblad – professionele ruimte – Control & Motivate

Model van professionele ruimte
Model van professionele ruimte

Uitleg van het model

Kaders bieden je duidelijkheid over welke taken en verantwoordelijkheden er binnen die ruimte bestaat. Zeg maar gerust, daar waar jij je verantwoordelijk voor voelt (eigenaarschap).  Binnen de cirkel ligt met name de ruimte vast die wordt aangewezen als de HOE-vraag.

De cirkel zelf functioneert grotendeels als de  WAT-vraag. Je zult merken dat wanneer er goed omgegaan wordt met de wat en de hoe vraag er een positieve reactie is op de manier waarop collega’s met elkaar omgaan.

Kikkerdril

De cirkel functioneert niet alleen als een controlemiddel, maar ook als een beschermende laag. De manager/collega/organisatie is in deze ook een filter en een beschermende factor, een hitte schild. Het respecteren van elkaars professionele ruimte is belangrijk voor een prettige samenwerking. Organisaties bestaan niet meer uit verticale afdelingen maar uit kleinere cirkels, opgedeeld in weer grote cirkels en onderdeel van 1 grote cirkel. Deze cirkels zijn onderling verbonden en dynamisch van karakter, zoals kikkerdril.

  • Krachten die de cirkel doen groeien zijn + (zelf)vertrouwen, + kennis en + kunde (trainingen & vaardigheden).
  • Krachten die de cirkel verkleinen zijn o.a. – wantrouwen, – gebrek aan zelfvertrouwen en – directe bemoeienis in de cirkel.
Krachten die professionele ruimte beïnvloeden
Krachten die de  professionele ruimte beïnvloeden

Teken jouw professionele ruimte!

Teken op een blanco papier een cirkel, met ergens in die cirkel een stip. Die stip, dat ben jij, de professional. Het deel tussen de stip en de cirkel geeft de huidige professionele ruimte aan. De cirkel zelf zijn de kaders waarbinnen je werkt.

Komt deze cirkel overeen met jouw ideale ruimte of zou je graag meer of minder ruimte willen hebben? Zo ja, jij hebt al de ideale professionele ruimte. Zo nee? Ga dan verder. Heb je geen cirkel getekend? Hoe komt het dat je geen cirkel hebt getekend?

  • Teken nu een tweede cirkel die jouw ideale ruimte aangeeft.

Ligt deze ruimte aan de binnenzijde van je eerste cirkel of daarbuiten?

  • Ligt de 2e cirkel aan de binnenzijde? Dan kan dat betekenen dat je meer verantwoordelijkheid pakt dan dat je eigenlijk wilt/voorziet als ideaal.
  • Ligt de 2e cirkel aan de buitenzijde? Dan is er nog een wereld aan professionele ruimte te winnen. Lees de uitleg en ga op zoek naar mogelijkheden om jouw professionele ruimte te vergroten. Hoe komt het dat je deze ruimte niet pakt?

Toepasbaarheid van het model

Dit model is voor elke organisatie toepasbaar. Iedere organisatie kan het model naar zijn eigen hand zetten. Het biedt de mogelijkheid om de discussie over professionele ruimte te voeren. Het maakt niet alleen de ruimte zichtbaar, maar het zorgt ook voor een manier waarop medewerkers bepaalde behoeften aan kunnen geven.

Een goed gebruik van professionele ruimte zorgt voor een verhoging van de intrinsieke motivatie. De energie die vrij komt, zorgt dat men voldoening kan halen uit het werk en meedenken met de organisatie (van taakgericht naar oplossingsgericht). Het probleemoplossend vermogen wordt hierdoor aangesproken.

Vraag niet: Wat is er mis?

Vraag: Waar is behoefte aan?

Ideeën of aanvullingen voor de cirkel ik hoor het graag!