De wendbare organisatie

In voorgaande blog schreef ik over hoe control en empowerment elkaar kunnen versterken. Deze conclusie is gebaseerd op de aanname dat mensen een bijdragen willen leveren aan de doelen van de organisatie.  Wanneer een organisatie erg stugge en een overkill aan controle instrumenten heeft dan zal, zoals daarin wordt geconcludeerd, een organisatie juist out of control zijn. De organisatie kan zich niet tijdig aanpassen aan veranderingen in de omgeving. Hoe creëer je dan eigenlijk zo’n wendbare organisatie?

De geschiedenis leert ons dat er traditioneel gezien met een hiërarchische organisatiestructuur wordt gewerkt. Waarin iemand de “baas” is en waarbij mensen zich al dan niet laten vertellen wat ze moeten doen. Het is inmiddels onderdeel geworden van het DNA van de organisatie. Zonder erbij stil te staan beïnvloedt het onze cultuur, een cultuur van volgzaamheid en gehoorzaamheid. En aangezien een organisatiestructuur een vorm van controle is, kan het weleens zijn dat veranderingen in deze structuur invloed heeft op de organisatiecultuur.

Coöperatief systeem

Leo Kerklaan schrijft in zijn boek de wendbare organisatie over organisatie die beter in staat zijn zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Hij noemt het de coöperatieve organisatie. Een coöperatieve organisatie hanteert andere uitgangspunten dan een hiërarchische organisatie. Een daarvan is gelijkwaardigheid in rangen en functies. In een coöperatieve organisatie is er minder sprake van ‘macht’ en meer van gezag.

Loslaten

Belangrijk element in het veranderen van een solide organisatie naar een wendbare organisatie is het durven vertrouwen op en in mensen. En dus de controle loslaten. Wanneer heb jij het vertrouwen in een succesvolle afloop? Wouter Hart noemt in zijn boek Anders Vasthouden 9 sleutels om dit te doen.