Tag: KPI’s

Wij zijn hele goede voorspellers

Predictive analytics Predictive analytics is een mooi woord voor voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik neem je in de een voorbeeld waarin onze voorspellende talenten goed van pas komen. Hiervoor gebruik ik de metafoor van een auto en jij bent de bestuurder. De auto is overigens een erg leuke metafoor voor een organisatie, aangezien het uit verschillende… Lees verder →

Nut en noodzaak van prestatie indicatoren (KPI’s en PI’s)!

(Belangrijke) Prestatie Indicatoren ook wel bekend als (Key) Performance Indicators) Binnen de profit wereld worden (K)PI’s veelvuldig gebruikt om doelstellingen vorm te geven. Aan deze doelstellingen worden doorgaans beloningen gekoppeld om mensen te motiveren om ze te halen. Denk hierbij aan een beloning voor het behalen van de omzettargets, klanttevredenheid etc. Binnen de non-profit sector is deze manier van belonen… Lees verder →