Wij zijn hele goede voorspellers

Predictive analytics

Predictive analytics is een mooi woord voor voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik neem je in de een voorbeeld waarin onze voorspellende talenten goed van pas komen. Hiervoor gebruik ik de metafoor van een auto en jij bent de bestuurder. De auto is overigens een erg leuke metafoor voor een organisatie, aangezien het uit verschillende onderdelen bestaat die we ook in organisaties gebruiken.

De auto als metafoor voor een organisatie

Je rijdt in de auto en kijkt rustig om je heen, op het dashboard ziet u o.a. hoe hard je rijdt. Opeens zie je uit je ooghoeken een kind met een bal spelen. Jouw radertjes slaan uit, er is namelijk het risico dat deze situatie gevaarlijk kan worden (niet altijd, maar onbewust denk je zo). Op dat moment bent je al bezig met de voorspellende gave waar we het over hebben. Je voet gaat van het gas en richting de rem, overigens doe je verder niks. Je ziet dat de bal niet op springt en ook niet richting de weg, de situatie is voorbij. Dit voorbeeld schets jouw capaciteit om toekomstige gebeurtenissen in te schatten. Dit maakt ook dat er bij onoplettendheid ongelukken kunnen gebeuren.

De metafoor van de auto als organisatie. Kijk je in de achterruitkijk spiegel als u wilt analyseren wat je afgelopen meters gepasseerd bent of kijk je in de spiegel om te kijken wat er nog komen gaat (de snelle rijder die je inhaalt) of wanneer je hard moet remmen? We staan er misschien niet bij stil, maar ook in deze situatie komt je talent voor predictive analytics weer goed van pas.

Met alle informatie uit de auto zorg je ervoor dat u niet zonder benzine komt te staan, de olie niet op is en de bandenspanning goed is. Deze gegevens zijn vergelijkbaar met de gegevens die een organisatie wil hebben, actuele informatie over de huidige gang van zaken om te kunnen voorspellen wat ze in de toekomst moeten doen.

‘In control zijn’

Dit onderwerp sluit haarfijn aan bij het onderwerp van Control, namelijk risico’s in te schatten, te beheersen en daarmee het predicaat dragen van ‘in control zijn’. Waarbij we met de kennis die we hebben afgewogen besluiten kunnen nemen, waarbij we een afweging maken tussen beheersbare risico’s en niet beheersbare risico’s. Wat doen we daar mee?

Zo weten we dat een band naarmate de levensduur toeneemt verslechtert en dus de kans op een lekke band toeneemt. We kunnen echter niet uitsluiten dat we een lekke band krijgen bij een hagel nieuwe band. 100% beheersing / control is daarom een utopie.