Tag: Controle

Management controle systemen, ook wel bekend als performance management systemen zijn de instrumenten die het management gebruikt om een organisatie aan te sturen. Hieronder vallen formele controle instrumenten zoals targets, budgetten, maar hier vallen ook niet formele controle instrumenten onder zoals cultuur zoals cultuur, waarden en normen etc.

Vertrouwen is de zuurstof voor organisaties.

Vertrouwen is te vergelijken met zuurstof. Het is er wel (een bepaalde mate althans) maar je ziet het niet. Zonder zuurstof geen leven. Het begint met het uitgangspunt, vertrouwen is beter dan controleren. We kunnen nu eenmaal gewenst gedrag niet afdwingen. Het uitnodigen van het gewenste gedrag gaat er impliciet vanuit dat mensen in een organisatie een bijdrage willen leveren… Lees verder →

Control in publieke organisaties

Controle in publieke organisaties is de afgelopen jaar aan verandering onderhevig geweest. Publieke organisaties worden steeds meer gestuurd op output in plaats van input. Deze gedachte, ook wel new public management genoemd komt vanuit het bedrijfsleven. Deze manier van prestatie management is echter niet zonder kritiek. De gedachten is dat het aansturen op resultaten leidt tot een hogere efficiency, maar… Lees verder →

Productiviteit op het werk

Hoe productief ben jij op het werk?

Productiviteit op het werk is altijd al een onderwerp van discussie geweest. Het onderstaande filmpje past helemaal bij een nieuwe kijk op control. Jason Fried vertelt in onderstaande filmpje van TED X waarom het soms niet werkt om op het werk te zijn en waarom we niet zoveel gedaan krijgen als we eigenlijk willen. Hij geeft je drie tips die je hierbij kunnen helpen!  Kijken dus!

Jason Fried: Why work doesn’t happen at work

 

Control en vertrouwen, hoe versterken die elkaar?

Controle middelen en vertrouwen, hoe versterken die elkaar? Die vraag stelde ik mijzelf n.a.v. een vraag op het makelaarskantoor, waarbij een woning werd verkocht, maar in de woning zaten nog huurders (conform de leegstandswet). De huurovereenkomst met de huurders was opgezegd. Gelijktijdig is de koopovereenkomst getekend door verkopers en kopers. Maar wat nu als de huurders zich niet  aan de… Lees verder →

Wij zijn hele goede voorspellers

Predictive analytics Predictive analytics is een mooi woord voor voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik neem je in de een voorbeeld waarin onze voorspellende talenten goed van pas komen. Hiervoor gebruik ik de metafoor van een auto en jij bent de bestuurder. De auto is overigens een erg leuke metafoor voor een organisatie, aangezien het uit verschillende… Lees verder →

Verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling

En dan opeens…. Lees je een interview over boek waar je heel enthousiast van wordt. Het boek gaat over hoe onze wereld steeds meer gebaseerd is op het systeem denken, maar steeds verder af komt te staan van de bedoeling. Wouter Hart Wouter Hart schetst in zijn boek situaties waarbij de systemen hebben gefaald. Waar ooit systemen ontwikkeld zijn om… Lees verder →

Nut en noodzaak van prestatie indicatoren (KPI’s en PI’s)!

(Belangrijke) Prestatie Indicatoren ook wel bekend als (Key) Performance Indicators) Binnen de profit wereld worden (K)PI’s veelvuldig gebruikt om doelstellingen vorm te geven. Aan deze doelstellingen worden doorgaans beloningen gekoppeld om mensen te motiveren om ze te halen. Denk hierbij aan een beloning voor het behalen van de omzettargets, klanttevredenheid etc. Binnen de non-profit sector is deze manier van belonen… Lees verder →

Professionele ruimte

Onlangs kwam op het nieuws de discussie voorbij over kostenbeheersing in de gezondheidszorg (bij huisartsen). Kostenbeheersing binnen de gezondheidszorg is voor ons allen een belangrijk onderwerp aangezien we willen dat zorg betaalbaar blijft, maar hoe gaat dat momenteel? Laten we beginnen met de 3 belangen, namelijk de zorgverzekeraar, de huisarts (zorgverlener) en de patiënt (de zorgvrager). De doelstelling van de… Lees verder →

Het einde van de (controlerende) manager

Tegenlicht

In de uitzending van tegenlicht van 15-02-2015 wordt het onderwerp nieuw organiseren behandeld. Een bijzondere uitzending waardoor veel mensen enthousiast zijn geraakt. De manager wordt niet zo zeer afgeschaft, de manager krijgt alleen een andere rol.

De politie (de Hark Voorbij)

De uitzending speelt zich onder andere af bij de Politie. De politie zit midden in een grootschalige reorganisatie, maar tegelijkertijd wordt er binnen teams geëxperimenteerd met regelvrije teams. Regelvrij klinkt natuurlijk vooral binnen de politie erg vreemd, maar het doel van deze regelvrije teams is om meer professionele ruimte voor de politie agent op straat te verkrijgen. Zo zouden procedures geen vereiste zijn, maar een “best practices” een voorbeeld die ze kan helpen hun werk goed uit te voeren. De stroming laat zich niet beperken tot de uitvoerende politie agenten op straat. Laat kennis en kunde bepalen wie wat zegt en niet de posities. De slogan van de Hark Voorbij is:

“wie het weet mag het zeggen” en niet “wie de baas is mag het zeggen”

Een andere kijk op control

Het vergt een andere manier van denken voor leidinggevende en medewerkers, Een manager zal niet meer controleren of er werk is verzet, want dat kan nu eenmaal niet echt goed in een kennis en diensten economie. Een manager schept de juiste voorwaarde zodat er gewerkt kan worden: de manager gaat van controller naar facilitator.

Bekijk de volledige uitzending van de einde van de manager….