Control in publieke organisaties

Controle in publieke organisaties is de afgelopen jaar aan verandering onderhevig geweest. Publieke organisaties worden steeds meer gestuurd op output in plaats van input. Deze gedachte, ook wel new public management genoemd komt vanuit het bedrijfsleven. Deze manier van prestatie management is echter niet zonder kritiek. De gedachten is dat het aansturen op resultaten leidt tot een hogere efficiency, maar is dit wel het geval? Is een publieke sector organisatie wel aan te sturen zoals momenteel veel private onderneming aangestuurd worden?

Motivatie in de publieke sector

Inzichten vanuit accountancy in met name de publieke sector motivatie waarschuwt ervoor dat wanneer er een instrumentele controle gebruikt wordt dit kan leiden tot ongewilde resultaten. Zeker wanneer het gekoppeld is aan extrinsieke beloningssystemen. Een meer relationele controle benadering heeft als uitgangspunt dat men in een publieke organisatie onderdeel is van een hoger doel. Binnen de politie is de missie om de wereld een stukje veiliger maken, bij de brandweer/ambulance zal dit gaan om het redden van levens, een gemeente om een zo prettig mogelijke omgeving te creëren en een zorginstellingen om zo goed mogelijk te zorgen voor ouderen.

“Waarom sturen op input of output, we moeten sturen op outcome. Daar hebben we allemaal veel meer aan!”

Professionele ruimte

Politie – de Hark Voorbij

Docenten – Professionele ruimte

Het juiste controle systeem

Het juiste controle systeem zal er niet alleen voor zorgen dat men beter presteert en dat men gemotiveerder is. Wilt u meer weten over hoe uw organisatie de medewerkers aanstuurt en welk effect dat potentieel kan hebben, neem dan contact op met Control & Motivate!

Met een frisse blik kijken we samen naar de werking van de controle systemen en kunnen we er samen voor zorgen dat medewerkers als professionals worden gefaciliteerd!