Leidinggeven aan samenwerken

Leidinggeven aan samenwerken. Een goede vriend van mij werkt sinds kort in de ambulance zorg. Hij vertelde over een door hen gebruikte methode: Crew Resource Management (CRM). Oorspronkelijk is CRM ontwikkeld voor de luchtvaart om fouten door menselijk handelen te verminderen. Hiervoor zijn echter bepaalde elementen erg belangrijk. Waaronder teamwork (samenwerken). Daarvoor heb je open communicatie en directe feedback nodig. Dit vraagt dat je luistert naar elkaar. Tot slot dient er de mogelijkheid te zijn om je (onderbuik) gevoelens te kunnen delen. Lees hieronder meer over CRM en het VIS model.

Crew or Cockpit Resource Management

Door gezamenlijk verantwoordelijk te zijn en verantwoordelijkheid te pakken (als individu en als team) zorg je ervoor dat fouten verminderd worden. Deze vorm van control/beheersing gaat verder dan het gebruiken van procedures (als ondersteunende controle instrument), maar activeert het kritische (denk)vermogen van de teamleden. Het maakt niet uit welke rang of functie je bekleedt. Het organisatiedoel (een veilig vlucht) is de kerntaak van de crew. Elkaar scherp houden door open communicatie en directe feedback is hiervoor cruciaal!

Functioneel egoïsme

Een veilige vlucht: iedereen dient daarmee niet alleen het belang van het team / de organisatie, maar ook het belang van de individu. Dit noem ik functioneel egoïsme. Hiermee bedoel ik geen egocentrisch gedrag, maar bedoel ik, het besef dat iedereen aan boord van een vliegtuig ( en organisatie) altijd eerst gebaat is bij verzorgen van de individuele behoeften. Maslow heeft dit beschreven in zijn theorie over behoefte van de mens (piramide van Maslow). Waarbij lichamelijke behoefte en veiligheid het fundament vormen voor het vervullen van hogere behoeften.

Het VIS model

Om een goed werkende CRM te hebben is het belangrijk te voldoen aan het VIS model.

V = Veiligheid

I = Invloed

S= Samenwerken

Veiligheid (V)

Veiligheid is de belangrijkste behoefte die de mens heeft en heeft daarmee ook de hoogste prioriteit. Of dit nu is in een vergadering of bij het verlenen van hulp. Eigen veiligheid gaat altijd voor. Veiligheid in het VIS model mbt communicatie betekent dat mensen zich veilig voelen om bevindingen te uiten. Een goede cultuur en onderlinge sfeer kan ervoor zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Invloed (I)

Wanneer veiligheid voldoende is kan men zich richten op invloed. Invloed hebben op en betrokken zijn bij is voor veel mensen erg belangrijk. Het kan namelijk aantonen welke toegevoegde waarde/kwaliteiten iemand heeft (persoonlijk en professionele kwaliteiten).

Samenwerken (S)

Tot slot, samenwerken. wanneer veilig en invloed in voldoende mate aanwezig is kan er constructief samengewerkt worden. Wanneer dat niet het geval is wordt er op het oog wel samengewerkt, maar is het eigenlijk tegenwerken van een goede samenwerking en ontbreekt er een alternatief voor samenwerken.

Leidinggeven aan samenwerken door vertrouwen

Het mooie aan het VIS model is dat samenwerken alleen lukt als er voldoende vertrouwen in elkaar is. Het VIS model geeft daarmee inzicht in de individuele behoefte van medewerkers/teamgenoten en tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om te kijken naar het team, de crew of de organisatie.

Zo kan je leidinggeven aan samenwerken!

Bovenstaande wordt uitgelegd in het boek Einstein en de kunst van het zeilen

Einstein en de kunst van het zeilen, Leidinggeven aan samenwerken