Categorie: Control

De Missie van Control & Motivate is:

Om een einde te maken aan de doorgeslagen controle cultuur met de op angst georiënteerde mythe van beheersbaarheid. Laten we daar samen een einde aan maken en weer gaan vertrouwen op professionaliteit.

Minder Minder Minder:

Met de wetenschap dat het streven naar meer controle leidt tot minder controle, mindere resultaten en minder gemotiveerde mensen. Daarvoor bied ik de oplossing: meer professionele ruimte!

Triathlon Bocholt 2016, Control & Motivate

De link tussen triathlon en Control & Motivate

Vaak vragen mensen mij wat ik precies doe. Op mijn visitekaartje staat een sporter. Dat moet haast iets zijn met sport – sportcoaching – of motivatie. Waarom de link dan met sport en in het bijzonder triathlon? Lees verder →

De wendbare organisatie

In voorgaande blog schreef ik over hoe control en empowerment elkaar kunnen versterken. Deze conclusie is gebaseerd op de aanname dat mensen een bijdragen willen leveren aan de doelen van de organisatie.  Wanneer een organisatie erg stugge en een overkill aan controle instrumenten heeft dan zal, zoals daarin wordt geconcludeerd, een organisatie juist out of control zijn. De organisatie kan… Lees verder →

Why good leaders make you feel safe!

Simon Sinek, legt in eenvoudige termen uit hoe organisaties beter kunnen functioneren. Hij is het meest bekend om de golden circle (the what, how and why). In onderstaande TED talk geeft hij uitleg over wat een leider een goede leider maakt: why good leaders make you feel safe! Simon Sinek Hij gebruikt daarin het voorbeeld van het leger. Goede leiders… Lees verder →

In control zijn & empowerment

Hoe professionele ruimte (empowerment) en control elkaar kunnen versterken!

Hoe kan een organisatie ´in control zijn´ en tegelijkertijd ruimte bieden voor de professional? Lees verder →

De regels volgen ons maar

Functionele recalcitrantie: de regels volgen ons maar!

Vaak wordt gezegd dat regels er zijn er om van af te wijken. Smeek om vergeving en vraag niet om toestemming. Ik noem het afwijken van regels liever functionele recalcitrantie van professionals (professionele ruimte). Lees verder →

Veiligheid & Controle

Veiligheid & Controle (gastblog)

De oplossingen die vaak ter spraken komen zijn extra controles, meer checklists of het verbeteren van de veiligheidscultuur. Alles in het kader van vermijden, verminderen, overdragen of accepteren van risico’s. Hoe gaat dat nu in de praktijk? Lees verder →

Leidinggeven aan samenwerken

Leidinggeven aan samenwerken. Een goede vriend van mij werkt sinds kort in de ambulance zorg. Hij vertelde over een door hen gebruikte methode: Crew Resource Management (CRM). Oorspronkelijk is CRM ontwikkeld voor de luchtvaart om fouten door menselijk handelen te verminderen. Hiervoor zijn echter bepaalde elementen erg belangrijk. Waaronder teamwork (samenwerken). Daarvoor heb je open communicatie en directe feedback nodig.… Lees verder →

Control in publieke organisaties

Controle in publieke organisaties is de afgelopen jaar aan verandering onderhevig geweest. Publieke organisaties worden steeds meer gestuurd op output in plaats van input. Deze gedachte, ook wel new public management genoemd komt vanuit het bedrijfsleven. Deze manier van prestatie management is echter niet zonder kritiek. De gedachten is dat het aansturen op resultaten leidt tot een hogere efficiency, maar… Lees verder →

Gebruik de melk

Uren (een meeteenheid van tijd) zijn als pakken melk. Je hebt niks aan een pak melk, maar aan de inhoud van het pak! Uren registreren zinvol of nutteloos? Het controleren op het aantal uren die iemand maakt zegt weinig  over de productiviteit en al helemaal niks over het resultaat. Deze vorm van controleren zorgt ervoor dat we in een systeem… Lees verder →

Productiviteit op het werk

Hoe productief ben jij op het werk?

Productiviteit op het werk is altijd al een onderwerp van discussie geweest. Het onderstaande filmpje past helemaal bij een nieuwe kijk op control. Jason Fried vertelt in onderstaande filmpje van TED X waarom het soms niet werkt om op het werk te zijn en waarom we niet zoveel gedaan krijgen als we eigenlijk willen. Hij geeft je drie tips die je hierbij kunnen helpen!  Kijken dus!

Jason Fried: Why work doesn’t happen at work